favicon2

בדרך להקמת המפלגה החדשה – מפלגת "עולם חדש"

מפלגת "עולם חדש" בראשות ברוך ליוייב. מפלגה הליברל-טכנוקרטית, שבאה לבנות חברה חדשה – חברה
נואוספרית.

טכנוקרטיה: זה שלטון שהעומדים בראשו בעלי ידע וכישורים. כלומר, בהנהגה אמורים להיות נציגים שנבחרו על ידי אנשים שמבינים את תפקידם בתחום שהם באו לייצג (ברמה גבוהה). הממשלה לא צריכה להיות מורכבת מ -15 אנשים, אלא הרבה יותר. לדוגמה: הצבא מקדמת את אחד משלהם, הפיזיקאים מציגים את מועמד משלהם, כימאים, ביולוגים, מתמטיקאים, כלכלנים, רבנים, מורים, עובדים סוציאליים, מורים ומחנכים למוסדות עם השכלה גבוהה וכך הלאה… וכולם יהיו מאוד מקצוענים בתחום אותו הם באו לייצג. הם יהיו בשלטון במשך 4 שנים. זוהי מערכת השליטה היררכית. וכל אחד מהם יהיה אחראי על התחום שלו.

איך נעשה?
יש לנו דרך ושיטה, והכול כמובן מחושב היטב.
בקרוב לקראת הבחירות לכנסת ה-22 ובהדרגה, נחשוף את הכל.

מטרתינו: לבנות חברה חדשה בישראל – חברה נואוספרית

מה זה נואוספירה: היום אנו יודעים ורואים כי המוסדות העיקריים של המדינה מתפתחים באופן
אינדיבידואלי ומבלי התערבות החברה.
לדוגמה: המשק מתפתח לבד עם עצמו ומתמקד רק ברווח.
מוסדות פוליטיים נפרדים מהחברה לאחר הבחירות.
מוסדות מדעיים מתפתחים בעצמם. חינוך, מערכת הבריאות ושאר מוסדות גם מתנהלים לבד עם עצמם.

והתוצאות אנו רואים – עוני, אלימות, גזענות, אי שוויון חברתי שפורח מדי יום, וחוסר הבנה הדדית בחברה הולך ומתרחב.
אנחנו התדרדרנו ברמת ההתפתחות כחברה.
ואנחנו לא רואים פתרון לזה, מכיוון שאנו ממשיכים בתמציתיות לתקן משהו, וזה לא עוזר.
במילים אחרות, ההתנהגות שלנו אינה מתאימה לחברה עם אינטליגנציה גבוהה.
אנחנו ניצור הרמוניה בין כל המוסדות, החברה והטבע, ונהפוך את הכול לפעולה באמצעות "מוח אחד" – זהו בעצם הפתרון לכל הבעיות.

וזה כאשר האדם, הטבע, הטכנולוגיות והסביבה כולה, מתקיימים בהרמוניה.
זהו טרנספורמציה מלאה של הממשל המדיני.

זוהי החברה החדשה – החברה הנואוספרית.

 

 

הסבר קצר לשאלה: מה זה חברה הנואוספרית?

 

 

ברוך ליוייב - מפלגת עולם חדש