favicon2

כנס בבנייני האומה: תרומתה של העדה הקווקזית בישראל

הרב אשר עידן יו"ר "קול הנער" העולמי, הוזמן לדבר בכנס עולמי למען יהדות קווקז.

בתאריך 19.11.2018, התקיים כנס למען קהילת יהדות קווקז, בבנייני האומה בירושלים.
בהשתתפות מנהיגי הקהילה הקווקזית בישראל ובחו"ל, ובהשתתפות שרים וחברי כנסת, בו הוצגו פעילויות הקהילה הקווקזית בישראל ובחו"ל.

הרב אשר עידן העוסק עשרות שנים בחינוך ובטיפול בנוער בציבור, ויש לו הצלחה חינוכית גדולה, הגיע לדבר, וציין את השורשים היהודים העמוקים של יהדות קווקז, וייחל שימשיכו לשמור על גחלת היהדות לפי כללי היהדות וההלכה כמו שעשו בגולה.