favicon2

דימונה: כנס ליכוד במעמד השר צחי הנגבי וח"כ אורן חזן

אני רוצה להודות לכל חברי הליכוד שהשתתפו בכנס בסניף ליכוד של דימונה.

שמחתי להכיר אנשים חדשים שבפה אחד הבטיחו לתמוך בי בפריימריז הקרובים.

בעיקר ובהזדמנות זו, אני רוצה לאחל הצלחה לידידי ראש העיר המכהן מר בני ביטון, בבחירות המוניציפליות הקרובות.

כנס ליכוד בדימונה

כנס ליכוד בדימונה

favicon2

כנסת: ועדת הכספים דנה על היטלי המס שמשלמים מעסיקים

בוועדה שהתקיימה בתאריך 24.07.18 בכנסת, בנוכחות חכי"ם רבים ויו"ר הוועדה משה גפני, דנו על הורדת מסים עבור העסקת עובדים זרים. יוזם הוועדה חבר הכנסת מחלוף מיקי זוהר.

ועדה המליצה למשרד האוצר לבצעה את ההורדה ובחלק מהמקרים לבטל את ההטלים כלל.

אני, יחד עם נציגת הפיליפינים בארץ הוזמנו לוועדה זו על מנת לייצג את עובדים הזרים מפיליפינים בישראל.

אני אומר, שחשוב להוריד את המס כי אינו תורם לכלכלת המדינה, לא מעודד ישראלים לבוא ולהחליף את עובדים הזרים וכמובן… העניין גורם למעסיקים לבוא בחשבון ולהחזיר את ההוצאות באמצעות העלאת מחירים כגון: מחירי דירות, בתי מלון, מסעדות וכו'…

העלאת היטלי המס גורמת להורדת כמות עובדים הזרים בארץ ולא להפך כפי שאני מנסה לקדם בתקופה האחרונה… ובעיקר בתחום הסיעוד ובניה.

כנסת: וועדת הכספים דנה על היטלי המס שמשלמים המעסיקים

כנסת: וועדת הכספים דנה על היטלי המס שמשלמים המעסיקים