favicon2

מי אלו המפריעים להקים תחרות נוער בהיאבקות

עליתי לראיון היום ברדיו – תכנית הספורט עם גבי גפן. אני מודה על כך לחברי מיכאל לובוויקוב שהזמין אותי לשתף את קהל המאזינים ביוזמה שאני מקדם לאחרונה ובאילו קשיים אני נאלץ להתמודד.

מדובר בתחרות בינלאומית בהיאבקות חופשית לנוער. וכמו בכל יוזמה לצערנו גם כאן… יש הרבה סיבוכים ביורוקרטיים ומכשולים כאלו ואחרים.

הגרוע מכול… שבמקרה ספציפי הזה הקשיים באים  מכיוון הלא צפוי, וזה איגוד הספורט הארצי. כן… דווקא הם!! אלו שאמורים לעודד כל יוזמה חיובים למען קידום הספורט בארץ… דווקא הם אלו שדוחקים לשוליים את היוזמה וזה עצוב.

שלא תטעו ולא ינסו להטעות אתכם… העניין הוא לא כספי, זה רק תירוץ ככסף יש מספיק. לא מזמן אחרי פגישתי עם שרת התרבות והספורט מירי רגב קיבלתי תשובה חיובית בעניין המימון, גם תורמים לא חסר, אך שוב, זה לא הבעיה.

בנימה זו… מקווה שבקרוב הדברים יסתדרו ואלו שאמורים להיות אחראים על הענף יתעוררו, ויתחילו לעבוד ולהפגין אכפתיות אמתית.

מי אלו המפריעים להקים תחרות נוער בהיאבקות