favicon2

פעילות דיפלומטית למען הבאת גופתו של המרגל אלי כהן ז"ל מסוריה לקבורה בישראל

הערב נחשף לראשונה בערוץ 1 – על הפעילות שלי שמטיבעה אמורה להיות שקטה ובצינורות דיפלומטים, מול גורמים בחו"ל כדי לקדם את סוגיית העלאת גופתו של המרגל אלי כהן ז"ל הקבור בסוריה לקבר בארץ, כשבראש הכותרת הוא היענות והסכמה של נשיא רוסיה מר ולאדימיר פוטין אישית לסייע בעניין,
שהשיב לי באופן אישי שהוא יפעל ויסייע בנושא.

למותר לציין,
שהרבה שנים, והרבה גורמים ניסו להתעסק בזה, וחשבתי לנכון שהאירועים המדינים החשובים המתרחשים באזורנו כעת הם מנוף לתועלת הענין בעת הזו.

הדברים קיבלו היום פרסום דווקא היום, עם ביקורו של ראש ממשלת רוסיה היום מר מדוודב.

ובהזדמנות הזו רציתי לאחל לו "ברוך הבא".