favicon2

כוס תנחומים

לנשיא מועצת חכמי התורה מרן הגאון הגדול הרב שלום כהן שליט"א.

על פטירת אשתו העומדת לימינו בכל עת, הרבנית יעל כהן ע"ה.

מן השמיים ינוחם ובהמשך הרבצת התורה וחיזוק היהדות בעם ישראל של מרן שליט"א, ינוחמו מרן ומשפחתו.

ברוך ליוייב

הרב שלום כהן שליט"א

הרב שלום כהן שליט"א

favicon2

גדוד אלמותי – יום השחרור והצלה

3.06.2016 בהר הרצל, התקיים טקס וצעדה לרגל יום כ"ו אייר – יום השחרור וההצלה תשע"ו. יום הזה מוקדש לזכרם של כי 250 אלף לוחמים יהודים אשר נפלו בקרבות נגד הנאצים.

בכל העולם נוהגים לחגוג את היום הזה על פי תאריך לועזי 9 במאי. לנו כיהודים חשוב שזה יישאר לנצח בזיכרונות שלנו וילדינו לא ישכחו את התקופה הנוראים לאנושות, שבו יהודים לקחו חלק גדול ותרמו רבות על מנת לנצח את האויב. לכן ביוזמתו של נשיא קרן "סטמגי", איש העסקים מרוסיה, יהודי קווקזי – גרמן זכרייב, החליט להפוך את התאריך העברי של ניצחון בנות הברית על הנאצים, ליום הניצחון היהודי. יום הזה קיבל כינוי "יום השחרור והצלה".

שבוע לפני פתיחת הטקס, ביקשו ממני מארגני האירוע, לעזור להם לארגן אנשים לטובת הצעדה בהר הרצל. חייב לציין שזה לא היה קל מכמה סיבות: קודם כל, כולם מבינים שתוך שבוע קשה למצוא מישהו ולהזמין אותו לאן שהו… אנשים מתכננים את הסידורים הרבה לפני… דבר השני, נתקלתי בסוג של מרד מקרב עולים מברית המועצות לשעבר, רובם פשוט לא התייחסו אלי. כאשר ניסיתי להבין הסתבר שרוב הגדול מי העולים, לא הבינו במה מדובר ולכן פירשו את היום כעוד סוג של תעמולה וכפייה הדתית. בוודאי שזה הוא הנושא בפני עצמו ויש עוד על מה לעבוד.

כמובן עד הטקס השתדלתי והצלחתי לארגן 20 הנציגים היחידים מעיר בית שמש שצעדו והתפללו לזכר הנופלים. האירוע היה מרגש כמו כל האירועים מסוג זה. סה"כ נוכחים היו כי 350 איש אשר הגיעו מערים שונות באוטובוסים שאורגנו עבורם ללא תשלום. בטכס היו נאומים ותפילה, ובסוף כולם שרו את התקווה.

אני רוצה להודות לכל מי שהגיע ולקח חלק בצעדה וכמובן להודות למארגני האירוע ולקרן "סטמגי" שבראשה עומד מר זכרייב.

גדוד אלמותי – יום השחרור והצלה